EAS

Bind Creative OÜ viib aastatel 2018-2021 ellu arenguplaani, mille eesmärgiks on arendada ja tuua turule uusi omatooteid, tõsta ettevõtte ekspordialast turundusvõimekust ning tõsta organisatsiooni arendusalast kompetentsi ja -efektiivsust.
Arenguplaani elluviimist toetab EAS Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest 284’005,80 euroga.